LED-vervanging  


LEDs zijn bij uitstek geschikt om in bijzondere omstandigheden, zoals o.a. bepaalde weersinvloeden, en blootgestelling aan mechanische trillingen, ingezet te worden. Indien meerdere individuele LEDs op een "verstandige" wijze samengevoegd/geschakeld worden, zal bij onverhoopte uitval van een individuele LED slechts een deel van de lamp uitvallen. Bovenstaande in combinatie met de lange levensduur, ca. 50.000-100.000 uur, het hoge rendement (minder stroomverbruik) verleent de LED voor nu en in de toekomst een eigen positie in de verlichtingswereld. Voor deze toepassing was de eis, dat de huidige lamp met minimale inspanning en kosten vervangen moest kunnen worden, gekoppeld aan een betere zichtbaarheid van de aanwezigheid op de baan en verbetering van de baanverlichting voor de machinist.