LED-presentatie  


De LED, een "visueel" product, is bij uitstek geschikt om de aandacht te trekken. Dit is voor presentatiedoeleinden een primaire vereiste. Door de flexibiliteit van aansturing (electronica) en de samenbouw van de LED's in een bepaalde configuratie, kan dit doel bereikt worden. Door intensieve samenwerking met de opdrachtgever kan een klantspecifiek, dus eigen, product ontwikkeld en vervaardigd worden. Een aantal resultaten van deze benadering vindt u hieronder. Graag willen we in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden en wellicht zelfs de schijnbaar onmogelijkheden onderzoeken en uitwerken.