Testsysteem  


Een stalen frame, voorzien van een gesegmenteerd band transportsysteem, een horizontaal servo gestuurd hoogtesysteem, een verticaal servo-gestuurd positioneringssysteem en een autonoom functionerende tester. Het product, een pcb, voorzien van barcode, wordt ingevoerd en de ingangs barcodescanner informeert het systeem, na goedkeuring vindt de doorvoer naar de testpositie plaats. Aan de hand van deze gegevens wordt het procesprofiel ingesteld (positie, tests, tijdsduur etc.). Het product wordt nu nauwkeurig gepositioneerd en d.m.v. de horizontale as naar beneden op de testpennen gedrukt. Na afloop van de tests en calibratie vindt verder transport plaats, de uitgangs barcodescanner koppelt de verkregen meetresultaten aan het betreffende product. De besturing bestaat uit een modulair opgebouwde PLC, die de bediening, de procesafloop, de interface naar de servo-controllers en testmachine en de PC's verzorgt.