Projecten

Testsysteem
Het leveren van een compleet operationeel systeem voor het testen en afregelen van de printed circuit boards (PCB's), ondergebracht in consumenten producten. Het besturingssysteem, met als basis een modulaire PLC (Omron), werkt zeer nauw samen met de aangesloten PC's, barcode scanners en overige apparatuur.Transportsystemen
Het engineeren en leveren van besturingen voor uiteenlopende transport-systemen, gebaseerd op eenvoudige tot complexe productieprocessen Deze besturing is gebaseerd op een flexible benadering d.m.v. o.a PLC's (HMI's), al dan niet in combinatie met frequentieregelaars en locale interfaces voor de koppeling met de specifieke machines t.b.v. de fabrikage van producten.Meettraverse
Twee door stappenmotor gestuurde lineaire assen zijn ondergebracht in een stalen frame ten behoeve van metingen aan vloeistofniveaus in een kolom. De besturing vindt plaats d.m.v. een PLC, in combinatie met stappenmotor controllers, een HMI en een PC voor data verwerking (meetgegevens).Monitoring
Het vastleggen van (veld) data op basis van I/O in een microprocessor gestuurde module, voorzien van real-time clock, battery backup en web interface. Deze module is direct via ethernet en op afstand via een modem bereikbaar.


Project Management
Het inrichten en opstarten van een fabriek ten behoeve van PCB montage en productassemblage. Dit betreft: werktafels, handgereedschap, soldeer-machine, handmatige plaatsing unit (laser guided inserting), testapperatuur, opslag en transport equipment. Bij dergelijke projecten is een nauwe samenwerking met de opdrachtgever vanzelfsprekend een vereiste, om op deze wijze een efficiënte realisatie te bewerkstelligen.