Monitoring  


De doelstelling van het verzamelen van data, in welke vorm dan ook, kan als uitgangspunt o.a. dienen voor, onderzoek, statusbewaking en voortschrijdend procesverloop. Vanuit deze gedachte, in combinatie met de eis om dit in realatie met tijd (datum) te kunnen vastleggen is de Interdiag Module ontwikkeld. Deze module heeft de mogelijkheid om de verkregen data via de ingangen (analoog of digtaal op te slaan. Tevens geeft de aanwezigheid van de Web-interface (Web-page) de mogelijkheid van presentatie in een gewenste (gebruikers) vorm en is benaderbaar met elke PC, voorzien van een Web brouwser. Ook is het mogelijk om locale processen, bijvoorbeeld gebaseerd op I/O, te implementeren. De aanwezige ethernet (UTP) verbinding kan voor een directe koppeling van een PC of een netwerk benut worden. Door toevoeging van een modem kan deze verbinding via internet geschieden. De opbouw is modulair uitgevoerd en kan dus op basis van de specifieke wensen van het project gerealiseerd worden. Indien er alleen een schakelfunctie op afstand nodig is, kan worden volstaan met een kleinere (goedkopere) module, de Interswitch. Denk hierbij aan het bedienen van bijvoorbeeld, afsluitbomen/hekken d.m.v de (mobiele) telefoon, etc..