UV  


Deze test-unit, gebouwd uit RVS om de invloed van UV licht, opgwekt door een LED met golflengte van 252/254/256 nm, nader te onderzoeken. Met betreft name het desinfecterende effect in relatie met tijd (doorstroming) en intensiteit (vermogen LED). Het vat wordt met de te beproeven vloeistof (water) gevuld en de pomp (rondloop) gestart. Na een gedefinieerde tijd wordt met de rondloop gestopt en wordt een monster van het water genomen.