Prototypes

Proto
Om een reële indruk te krijgen van de mogelijkheden en/of toepassingen is een prototype het geëigende product. Meestal moet dit snel en in direct overleg met de betrokkene gerealiseerd/aangepast worden. Vanwege onze flexibiliteit en nauwe samenwerking met andere disciplines kunnen wij hierin voorzien.

US-control
Specifieke ontwikkeling van een compacte aansturing van een ultrasoon transductor.


UV
Deze testopstelling is ontwikkeld en gebouwd t.b.v. van onderzoek naar de invloed van UV-licht op vloeistoffen.


Demo-unit
Om de mogelijkheden van contactloos overdragen van energie te demonstreren, is een demonstratiemodel vervaardigd.


Testkoffer
Met behulp van deze callibratie-unit, ondergebracht in een koffer, kunnen de lokaal opgestelde stuurunits voor de LED-seinen afgeregeld worden.


Local+
Presentatie units om bepaalde lokale besturingsprocessen te demonstreren, die vanuit een centraal (commando) centrum gecoordineerd worden.