Demo-Unit  


De functie van deze demo-unit is het aantonen van draadloze energie overdracht. In een met water gevuld reservoir zweven hermetisch gesloten buisjes, inwendig voorzien een LED. Het water wordt in beweging gebracht d.m.v. een pomp, met als gevolg dat de buisjes zich wentelen in de gehele kolom. De om de kolom geplaatste spoelen dragen hun energie (contactloos) over op de zwevende LED's, die nu oplichten. De aansturing vindt plaats d.m.v. een micro-controller in combinatie met een speciaal ontwikkelde eindtrap.