Testkoffer  


De lokaal opgestelde stuurunits, ondergebracht in een 19" rack, voor de scheepvaart LED-seinen zullen afhankelijk van de locatie (stad of buiten) afgeregeld moeten worden. Deze op stroombron gebaseerde stuurunits hebben een dag- en nachtstand alsmede een stroombewaking voor de controle op het functioneren van het aspect. Deze terugmelding wordt, al dan niet door tussenkomst van een PLC, naar de bedieningsruimte geleid (signalering). Hiernaast kunnen de aanwezige LED-seinen ook vanuit deze testkoffer aangestuurd en zo gecontroleerd worden op het correct functioneren.